Onderhoud dorpsplein – dorpsentree

Werkgroep onderhoud dorpsplein / dorpsentree

In 2010 heeft de dorpsraad samen met de inwoners van Beers een integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) opgesteld. In 2018 heeft de gemeente aan de dorpsraad geld beschikbaar gesteld voor het dorpsplein. Hierna heeft de gemeente in samenwerking met een werkgroep en Heurkens Hoveniers een beplantingsplan gemaakt. Uitgangspunt was wel dat ze op een behoorlijke groep enthousiaste werkers moesten kunnen rekenen. Dat is gelukt. De vrijwilligers hebben met ondersteuning van Heurkens Hoveniers in enkele dagen alles geplant. De planten zijn zo uitgekozen, dat de grond er omheen snel dichtgroeit, hetgeen in de toekomst minder onderhoud vraagt. Van de werkers van het eerste uur zijn er in de loop der jaren, door overlijden of verhuizing, helaas enkele weggevallen. Door werving zijn er ook weer nieuwe leden bijgekomen en bestaat de werkgroep nu uit 16 personen, van wie er 7 vrouw zijn. De werkzaamheden bestaan uit: in het voorjaar blad en afgestorven plantmateriaal verwijderen. Dit doen wij in maart overdag in verband met de wintertijd. Daarna komen we ongeveer maandelijks ’s avonds bij elkaar om te werken. De dan te verrichten werkzaamheden bestaan uit onkruid plukken, schoffelen, stoep bij de bankjes en fietsenstalling onkruidvrij maken en zwerfvuil opruimen. De gemeente veegt het plein en de straat. Daarnaast doen wij ook het onderhoud van het parkje bij de dorpsentree aan de Broekhofsestraat. De werkzaamheden hier bestaan uit graskanten steken, paden harken en vegen, stoep bij het standbeeld “Beerse Overlaat” onkruidvrij houden, informatieborden en banken schoonmaken en zwerfvuil opruimen. De gemeente verzorgt het maaiwerk en knipt de haag. Niet onbelangrijk is het gezellig samen zijn en onder het genot van een kop koffie of thee, even bijkletsen.

 

Coördinator: Theo Raaijmakers

Contact opnemen via de dorpsraad

Meld je aan voor deze werkgroep

Wil jij ook deel uitmaken van de werkgroep onderhoud dorpsplein/dorpsentree, vul hieronder je gegevens in en wij nemen contact met je op.

Bedankt voor uw interesse in onze werkgroep.

Wij zullen binnen 7 dagen contact met u opnemen