De dorpsraad van Beers stelt zich als doel het woon- en leefklimaat in het dorp te bevorderen. Om dit te doen richt zij zich op grote en kleine onderwerpen in en om het dorp. De dorpsraad wil de inwoners zo goed mogelijk informeren over alles wat er speelt en probeert naar beste kunnen de belangen van de inwoners te vertegenwoordigen. Om dit te doen onderhoudt de dorpsraad regelmatig contact met diverse vertegenwoordigers van de gemeente.

De dorpsraad vergadert in principe elke eerste maandag van de maand, met uitzondering van de zomervakantie. Onze vergaderingen zijn openbaar, maar toehoorders wordt gevraagd zich vooraf aan te melden bij het secretariaat. Inwoners kunnen ook zelf agendapunten inbrengen via het secretariaat, bij voorkeur minimaal één week voor de vergadering. Diverse werkgroepen zijn actief onder verantwoordelijkheid van de dorpsraad: werkgroep Strandje, werkgroep Onderhoud dorpsentree/dorpsplein, werkgroep Natuurpad Bungelaar, werkgroep Hartveilig, werkgroep Kraaijenbergse Plassen.

De dorpsraad bestaat momenteel uit vijf leden:

Gert-Jan Kuppeveld            voorzitter a.i.

Monique Vink                        secretaris

Henriëtte Claassen              penningmeester a.i.

Ivonne Vos                            bestuurslid

José Coenen                        bestuurslid

vacature                                bestuurlid

vacature                                bestuurlid

De dorpsraad bestaat momenteel uit vijf leden:

Gert-Jan Kuppeveld   voorzitter a.i.

Monique Vink              secretaris

Henriëtte Claassen    penningmeester a.i.

Ivonne Vos                  bestuurslid

José Coenen              bestuurslid

vacature                      bestuurslid

vacature                      bestuurslid

De vergaderdata in 2024 zijn:

maandag 8 januari

maandag 5 februari

maandag 4 maart

maandag 8 april

maandag 6 mei

maandag 3 juni

 

De vergaderdata in 2024 zijn:

maandag 8 januari

maandag 5 februari

maandag 4 maart

maandag 8 april

maandag 6 mei

maandag 3 juni

maandag 1 juli

Augustus zomervakantie

maandag 2 september

maandag 7 oktober

maandag 4 november

maandag 2 december

maandag 1 juli

Augustus zomervakantie

maandag 2 september

maandag 7 oktober

maandag 4 november

maandag 2 december

Agenda
Vergadering

Rondje Bungelaar

Kraaijenbergse Plassen

Groot onderhoud N321

Notulen Dorpsraad

Dommelsvoort

Dorpscourant

Eiwitcampus

Kernen CV

Wonen