De dorpsraad van Beers stelt zich als doel het woon- en leefklimaat in het dorp te bevorderen. Om dit te doen richt zij zich op grote en kleine onderwerpen in en om het dorp. De dorpsraad wil de inwoners zo goed mogelijk informeren over alles wat er speelt en probeert naar beste kunnen de belangen van de inwoners te vertegenwoordigen. Om dit te doen onderhoudt de dorpsraad regelmatig contact met diverse vertegenwoordigers van de gemeente.

De dorpsraad vergadert in principe elke eerste maandag van de maand, met uitzondering van de zomervakantie. Onze vergaderingen zijn openbaar, maar toehoorders wordt gevraagd zich vooraf aan te melden bij het secretariaat. Inwoners kunnen ook zelf agendapunten inbrengen via het secretariaat, bij voorkeur minimaal één week voor de vergadering. Diverse werkgroepen zijn actief onder verantwoordelijkheid van de dorpsraad: werkgroep Strandje, werkgroep Onderhoud dorpsentree/dorpsplein, werkgroep Natuurpad Bungelaar, werkgroep Hartveilig, werkgroep Kraaijenbergse Plassen.

De dorpsraad bestaat momenteel uit zes leden:

Sjors Vink                              voorzitter

Gert-Jan Kuppeveld            vice-voorzitter

Nicolet de Langen                penningmeester

Monique Vink                        secretaris

Henriëtte Claassen              bestuurslid

Ivonne Vos                            bestuurslid

De dorpsraad bestaat momenteel uit zes leden:

Sjors Vink                              
voorzitter

Gert-Jan Kuppeveld            
vice-voorzitter

Nicolet de Langen                penningmeester

Monique Vink                        secretaris

Henriëtte Claassen              bestuurslid

Ivonne Vos                            bestuurslid

De vergaderdata in 2024 zijn:

maandag 8 januari

maandag 5 februari

maandag 4 maart

maandag 8 april

maandag 6 mei

maandag 3 juni

 

De vergaderdata in 2024 zijn:

maandag 8 januari

maandag 5 februari

maandag 4 maart

maandag 8 april

maandag 6 mei

maandag 3 juni

maandag 1 juli

Augustus zomervakantie

maandag 2 september

maandag 7 oktober

maandag 4 november

maandag 2 december

maandag 1 juli

Augustus zomervakantie

maandag 2 september

maandag 7 oktober

maandag 4 november

maandag 2 december

Agenda
Vergadering

Rondje Bungelaar

Kraaijenbergse Plassen

Groot onderhoud N321

Notulen Dorpsraad

Dommelsvoort

Dorpscourant

Eiwitcampus

Kernen CV

Wonen