8 april 2024

Vergadering dorpsraad in ’t Trefpunt. Agendapunten kunnen worden ingebracht tot één week voor de vergadering. De agenda wordt enkele dagen voor de vergadering gepubliceerd via deze website (op de pagina Dorpsraad > Agenda vergadering). De vergadering is openbaar. Wel graag aanmelden.

10 april 2024

Jaarvergadering van de dorpsraad in zaal De Spijker, aanvang 20.00 uur. Alle inwoners worden van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen. De agenda wordt te zijner tijd bekend gemaakt via deze website (op de pagina Dorpsraad > Agenda vergadering).

6 mei 2024

Vergadering dorpsraad in ’t Trefpunt. Agendapunten kunnen worden ingebracht tot één week voor de vergadering. De agenda wordt enkele dagen voor de vergadering gepubliceerd via deze website (op de pagina Dorpsraad > Agenda vergadering). De vergadering is openbaar. Wel graag aanmelden.