Werkgroep Kraaijenbergse Plassen

De Kraaijenbergse Plassen zijn volop in ontwikkeling als toeristisch gebied. Iedereen kan met eigen ogen de verbouwing van De Bungelaar volgen en de meeste inwoners van Beers zullen gehoord hebben van de plannen voor de ontwikkeling van een vakantiepark op de Dommelsvoort. De plannen hiervoor bestaan al lange tijd; het gewijzigde bestemmingsplan voor dit gebied is al in 2012 vastgesteld. De plannen worden nu concreet. Het plan van TopParken zal waarschijnlijk binnenkort worden gepresenteerd. Veel van de recreatiewoningen zullen gelegen zijn aan nog uit te graven kanaaltjes en voorzien worden van een aanlegsteiger.

Omdat de ontwikkelingen in het gebied zeer waarschijnlijk een toename (mogelijk verdubbeling) van het aantal vaartuigen en het aantal vaarbewegingen tot gevolg zullen hebben, heeft de gemeente een onderzoek uit laten voeren naar het toekomstig watergebruik van de Kraaijenbergse Plassen. Het rapport is toegestuurd aan diverse belanghebbenden. Naar aanleiding van dit rapport heeft de dorpsraad een gesprek gehad met de gebiedswethouder van Beers en de opsteller van het rapport. De dorpsraad heeft zijn zorgen geuit met betrekking tot de capaciteit van het plassengebied en zich hard gemaakt voor goede handhaving. Voor beide aspecten is aandacht in het rapport.

Een toename van het toerisme op en rond de Kraaijenbergse Plassen heeft natuurlijk ook gevolgen voor de hoeveelheid en het soort verkeer op de wegen rondom de Plassen. In eerste instantie gaat het hierbij om bouwverkeer voor de Bungelaar en (water)park Dommelsvoort; in een later stadium gaat het om het toeristisch verkeer. De dorpsraad heeft aandacht gevraagd voor diverse verkeersknelpunten in het gebied en gewezen op de toegevoegde waarde van een nieuw aan te leggen rotonde (met een poot naar de Dommelsvoort) op de N321 tussen het kruispunt bij Beers en de A73. De gemeente laat nog een verkeerscirculatie-onderzoek uitvoeren. De dorpsraad is van mening dat de verkeerssituatie op orde moet zijn voor de ingebruikname van het nog te bouwen vakantiepark op de Dommelsvoort.

Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen; er worden diverse rapporten geschreven en besluiten genomen. Om alles wat er speelt zo goed mogelijk te kunnen volgen en de belangen van ons dorp zo goed mogelijk te kunnen behartigen, heeft de dorpsraad een werkgroep Kraaijenbergse Plassen opgericht die ons hierbij kan ondersteunen. Wij kunnen je hulp hierbij goed gebruiken. Meld je aan via dorpsraadbeers@gmail.com.

Meld je aan voor deze werkgroep

Wil jij ook deel uitmaken van de werkgroep Kraaijenbergse Plassen, vul hieronder je gegevens in en wij nemen contact met je op.

Bedankt voor uw interesse in onze werkgroep.

Wij zullen binnen 7 dagen contact met u opnemen