Op 3 februari tussen 10.00 en 12.00 uur zal vóór de Kloosterhof via het PlanBoom-project opnieuw gratis plantgoed uitgedeeld worden. Afhankelijk van de weersomstandigheden tegen die tijd kán de datum veranderen. Kijk hiervoor op de IVN-website. Het plantgoed bestaat dit jaar uit zogenaamd ‘bosplantsoen’. Het ruime assortiment omvat o.a. Gelderse roos, Hazelaar, Lijsterbes, Vuilboom, Kornoelje, Kardinaalsmuts, Liguster en Hondsroos. Het is dit jaar de bedoeling dat per persoon maximaal 5 planten kunnen worden meegenomen, die bovendien verschillende soorten omvatten (een en ander natuurlijk afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid per soort).