In bijgevoegde flyer vindt u informatie over afvalinzameling in 2024.