Heeft u een idee voor  verbetering van de openbare ruimte? Via de dorpsraad kunt u ideeën aandragen voor WIU. De dorpsraad moet de lijst vóór 1 december insturen.