Topparken neemt tussenstap in ontwikkeling Waterpark Dommelsvoort

Door de invoering van de omgevingswet, reacties uit de omgevingsdialoog en de huidige marktomstandigheden kiest TopParken voor een tussenstap in de ontwikkeling van Waterpark Dommelsvoort. Deze tussenstap bestaat uit een reflectie op de huidige plannen en zal uitmonden in een aantal scenario’s. Hierbij wordt aanpassing van het oorspronkelijke plan niet uitgesloten. De scenario’s worden opgesteld met in het achterhoofd een breed spectrum van belangen en perspectieven en met een sterke nadruk op harmonieuze inpassing in het landschap. Deze verkenning wordt voor het zomerreces vervolgens aan het college/de gemeente voorgelegd.

Reactie gemeente op de voorgestelde tussenstap

Gelet op de zorgpunten vanuit de omgeving en de omvang en impact van het project, vindt de gemeente Land van Cuijk deze tussenstap een verstandige manier om de situatie te analyseren en met een (mogelijk) aangepast plan te komen. De gemeente wacht met belangstelling deze vervolgstap af.