De vergadering van de dorpsraad is openbaar. Wel graag aanmelden.